cài hocvps trên google cloud, quản lý hocvps script

cài hocvps trên VPS

Mình đã có nhiều bài hướng dẫn về việc cài vps trên google cloud. Tuy nhiên, chưa có bài nào chi tiết viết về việc cài đặt và sử dụng hocvps (hay thằng vpssim nữa, chắc thời gian tới sẽ làm tiếp nữa ). Xong! hôm nay mình viết bài hướng dẫn các bạn có thể cài VPS của mình bằng hocvps script, và thêm vào đó là quản trị website trên hệ thống hocvps. HOCVPS …

» read morecài hocvps trên google cloud, quản lý hocvps script

webinoly the most important code you should know

Webinoly shortcode

Why I sharing the post using Webinoly script?.  You can find any post feature about Webinoly on this tag: webinoly-tag. With Webinoly you can control your VPS cloud easy, trust me it’s very easy. One more thing I like this script coz It’s compatible with small VPS system. Let make clear: with the same system on Amazon Lightsail (Vultr, google cloud, or any service Cloud server) about 1 core, 512Gb of Ram. Do you think this …

» read morewebinoly the most important code you should know

Sentora system knowledges and using (part 2)

sentora file system

After tutorial install Sentora part 1, now we can use Sendora with the interface by the browser. But this post I will note the most important information of Sentora system on your VPS. So in the future, if you need to change or config anything just come back here and find everything you need. In this post, I will show you 2 part, 1st is the files and location on VPS ( include ubuntu & Centos). …

» read moreSentora system knowledges and using (part 2)

install Sentora and knowledges about Sentora system

Install Sentora in google cloud

I have a little free time, to learning and improve myself. So, I was the choice Sentora system. Because 1st, I have a big system, to research and testing everything. The 2nd, Sentora system can create the reseller hosting for sell ( i never think that before). So everything I need just read the knowledge at sentora.org. and you too, but I just place a serial post to this system coz I think in the future I …

» read moreinstall Sentora and knowledges about Sentora system

create free VPS windows Microsoft Azure

Create free VPS windows

If you want to create a free VPS windows (Virtual Private Server) from Microsoft Azure without any charge? just follow this post. Because I will guild you the tutorial: ” Create VPS windows from Microsoft Azure free 100%”. Step by step, clearly, simply and easy-peasy. No require a credit card, pay pal or any payment method. But free is not enough because you will get limited from Azure VPS. That means you just only have 1 …

» read morecreate free VPS windows Microsoft Azure

Thiết lập quyền từ chối quảng cáo và quảng cáo bám đuổi Opt out

quyền từ chối quảng cáo và quảng cáo bám đuổi Opt out

Mình sẽ viết 1 chuỗi bài viết liên quan tới bảo mật. Trong đó, việc bạn bị theo dõi bởi các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo ( như google hay facebook). Đó cũng là liên quan tới bảo mật và quyền riêng tư của bạn. Bạn có thấy là, khi bạn vừa tìm kiếm trên google một món đồ abc xyz gì đó. Chỉ sau đó, bạn vào facebook và lướt newsfeed của mình, …

» read moreThiết lập quyền từ chối quảng cáo và quảng cáo bám đuổi Opt out

Duplicator Pro / BackupBuddy / All-in-One WP Migration đâu là plugin backup website tốt nhất cho bạn?

plugin backup tốt nhất cho website wordpress

Tôi chắc chắn rằng webmaster đều có phương án backup website dự phòng. Tôi mạnh dạn mang đưa ra 3 plugin giúp backup và restore website phổ biến. Bao gồm: Duplicator Pro / BackupBuddy / All-in-One WP. Bản thân mình cũng đã và đang sử dụng 3 plugin này trên hệ thống website. Muốn chia sẻ những kinh nghiệm, điểm mạnh yếu của 3 thằng ông mễnh này. Để mọi người có thể cân nhắc sử …

» read moreDuplicator Pro / BackupBuddy / All-in-One WP Migration đâu là plugin backup website tốt nhất cho bạn?