Cập nhật Yoast Seo Premium bản mới nhất 8.4.0

chia sẻ với mọi người bản cập nhật hôm 12 tháng rồi của yoast seo premium.

bản mới nhất là bản 11.1.1 nhé mọi ngời

lưu ý: bản sạch. không code bẩn, ko shell và chưa null

dùng với mục đích học tập và phi thương mại

Link tải yoast seo premium

 link có thể không tải dc, vì quá giới hạn. vui lòng thông báo tình trạng ở bình luận

bộ yoast seo premium miễn phí cập nhật mới bộ yoast seo premium miễn phí cập nhật mới

Cách cài đặt plugin yoast seo premium

Trong trang quản trị đi tới mục “plugin” -> Yoast seo Premium – ngừng kích hoạt

  • Đổi tên thư mục yoast seo premium cũ
  • Upload yoaseo premium mới lên
  • kích hoạt lại yoast seo premium

chúc bạn thành công

Update link 12/5/2019 Yoast seo premium 11.1.1

download Yoast Seo Premium plugin full package ( google drive update liên tục)