kiểm tra thông số VPS amazon lighsail và tốc độ mạng speedtest VPS về Việt Nam

toc do vps amazon

mình có nhiều bài hướng dẫn về việc cài đặt các hệ thống lên VPS. Tuy nhiên, chưa có nói rõ về việc sử dụng VPS nào. Bài viết này, về cơ bản sẽ giúp bạn kiểm tra được xem VPS bạn mua. Về hiệu năng, tốc độ việc còn lại là bạn cân nhắc về khoản tiền bạn bỏ ra cho những gì bạn nhận được. Bạn cần phải làm để tét hiệu năng trước …

» read morekiểm tra thông số VPS amazon lighsail và tốc độ mạng speedtest VPS về Việt Nam