Chiến lược xây dựng mạng lưới bán hàng và kinh trực tuyến từ quy mô nhỏ và vừa

mô hình kinh doanh

bạn có biết rằng có cả ngàn các bài viết hướng dẫn kinh doanh trực tuyến ở trên mạng mà miễn phí. Tôi đã xem qua nhiều bài viết như vậy. Nhưng có một sự thật mà trong các bài viết đó tôi không thấy. Nhưng ở ngoài thực tế thì tôi lại gặp phải nó. Đó là sự thất bại, cái mà chả ai muốn nói. Nhưng tôi thì muốn, tôi đứng lên từ những …

» read moreChiến lược xây dựng mạng lưới bán hàng và kinh trực tuyến từ quy mô nhỏ và vừa