PuTTY / SmartFTP Client / Notepad++ bộ công cụ cần thiết cho webmaster

bo cong cu cho webmaster

Hôm nay, cũng có chút thời gian rảnh sau 1h train và viết bài. nhận được vài câu hỏi từ mấy bạn về làm webmaster. Chủ yếu là hỏi về chuyên môn, và có câu về bộ công cụ sử dụng. Đối với mình mà nói thì mình …

» read morePuTTY / SmartFTP Client / Notepad++ bộ công cụ cần thiết cho webmaster

Chiến lược xây dựng mạng lưới bán hàng và kinh trực tuyến từ quy mô nhỏ và vừa

mô hình kinh doanh

bạn có biết rằng có cả ngàn các bài viết hướng dẫn kinh doanh trực tuyến ở trên mạng mà miễn phí. Tôi đã xem qua nhiều bài viết như vậy. Nhưng có một sự thật mà trong các bài viết đó tôi không thấy. Nhưng ở ngoài …

» read moreChiến lược xây dựng mạng lưới bán hàng và kinh trực tuyến từ quy mô nhỏ và vừa