Cách tải video ở 1128 website, cách lưu lại video livestream

Tải video livestream, youtube và 1128 website

Mùa dịch vius vũ hán này, mọi người ở nhà nhiều. Nhu cầu xem video, tải video nhiều. Ngoài ra, còn xem livestream,. Tuy nhiên, bạn muốn lưu lại mà không biết cách. Mình chia sẻ cách để mọi người có thể tải video, lưu lại các đoạn … » read more