Chuẩn seo cho bài viết để google index lên top tìm kiếm?

viet bai chuan seo

OK fine! tìm thì trên mạng thì toàn thấy hướng dẫn về viết bải chuẩn seo, rồi chuẩn seo là gì để lên đỉnh nhanh vân vân và mây mây cho các bạn lôi về đọc, mình cũng tò mò đọc xem như thế nào có giống với mình làm từ ngày trước không. Thì thấy bây giờ tiêu chuẩn của tụi nó nhiều vãi cả đái luôn, nào là bao nhiêu từ, số từ khóa là bao nhiêu phần trăm, có bao nhiêu ảnh có bao nhiêu thẻ, đoạn mô tả phải làm như thế nào. Ôi giời ơi đọc xong rồi nhìn cái đống mà mình viết lên trên này mà rầu hết cả ruột. bài thì mình viết vớ va vớ vẩn, toàn nói nhảm rồi changlog cũng copy và paste từ cái google chan lết ra cho nó dài dài tý, kiểu như đầu tư 1 tẹo cho bài nhìn nó dài. Mà thật sự thì các bài chia sẻ chắc chỉ cần mỗi cái tên với cái link, kiểu như: “ê mày! tao share theme flatsome bản mới, nguyên bản từ themeforest đấy”  rồi ném cho 1 cái link no-follow hoặc cứ thế ném ra cái link google drive thế là xong. Nhưng vâng NHƯNG bài viết của mình vẫn là những bài viết có giá trị, ít nhất là về mặt chia sẻ nguồn tài nguyên sạch cho các bạn không có điều kiện sử dụng, nên nó vẫn là nội dung có giá trị.