chia sẻ, tải về theme enfold nguyên bản mới nhất

chia sẻ, tải về theme enfold nguyên bản mới nhất

[table id=2 /]Với 155,164 lượt bán tính tới thời điểm hiện tại, theme enfold xứng tầm là 1 trong 10 theme bán chạy nhất trên themeforest. Bài biết này tôi sẽ chia sẻ, phân tích theme enfold , với khả năng tạo trang không giới hạn với trình soạn avia builder và điểm đặc biệt là hoàn toàn không sinh mã code như các page-builder khác. Hơn nữa với những mẫu tùy chọn có sẵn Enfold giúp người sử dụng có thể sáng tạo không giới hạn, tuy nhiên bên cạnh đó endfold cũng có một số nhược điểm, tôi sẽ nhắc tới ở cuối bài.

Flatsome 3.12.1 (mới update)- giao diện wordpress cho website bán hàng đa năng

chia sẻ theme flatsome

[table id=1 /]Flatsome 3.10.1 3.5.3 là theme bán chạy nhất tại themeforest tính tới thời điểm tôi viết bài chia sẻ này Flatsome đã có gần 67.000 lượt bán ra. Với khả năng tùy chọn tuyệt vời không giới hạn, flatsome phù hợp để làm giao diện với các website bán hàng với plugin Woocommerce, hay những website giới thiệu công ty, các dịch vụ mở rộng khác. Tất cả những điều đó có trong flatsome, bạn sẽ tạo được 1 giao diện rất đơn giản mà không cần biết bất cứ 1 dòng lệnh php hay html nào cả, chỉ với thao tác kéo thả mọi thứ sẽ hoàn tất với Drag and Drop Page Builder.

Những tính năng flatsome hỗ trợ và tối ưu để bạn có thể sử dụng :

  • xây dựng mọi giao diện web wordpress chỉ với thao tác kéo và thả
  • không giới hạn lựa chọn (màu sắc, hình ảnh, thuộc tính v.v..)
  • tối ưu tốc độ website
  • tương thích cực tốt với woocommerce (xây dựng website bán hàng tuyệt đỉnh)
  • Có kho giao diện mẫu phong phú, chỉ 1 lick là chọn được.
  • Tương thích tuyệt đối với mobile.

Bản flatsome được chúng tôi chia sẻ là bản gốc từ TF.

Cập nhật bản flatsome 3.6.1 3.7.2  3.8.3

[su_button url=”https://nghiart.com/download-flatsome-theme” target=”blank” background=”#ff782b” size=”6″]Download flatsome bản mới ( link folder drive google update liên tục)[/su_button]

[contact-form-7 id=”34″ title=”Report-block-url”]

Changelog flatsome

Cập nhật thay đổi flatsome đến 3.8.3:

--- 3.8.3 (18.04.19) ---
FIXED: Category element images went missing

--- 3.8.2 (17.04.19) ---
NEW: WooCommerce 3.6 compatibility.
NEW: Bubble resolved percentage is now cached for performance.
NEW: Custom product page edit link in admin bar.

FIXED: Shop page filter appearing on custom shop page (mobile).
FIXED: Unable to scroll in preview when builder sidebar is hidden.
FIXED: PHP Notice: Undefined index in product list element.
FIXED: PHP Notice: Undefined index in product tabs.
FIXED: Vertical divider on last column of menu.
FIXED: Corrupted PSD and font file assets.

TWEAK: Improved https permalink requests in builder.

--- 3.8.1 (28.02.19) ---
FIXED: Media modal in UX Builder did not work when Polylang was installed.
FIXED: Masonry & grid layout getting stuck in builder preview.

--- 3.8.0 (21.02.19) ---
NEW: Builder undo and redo changes.
NEW: Builder improved loading time & stability.
NEW: Builder class option on all elements.
NEW: Builder visibility option on all elements.
NEW: Builder scroll when dragging elements.
NEW: Custom product page next/prev element.
NEW: Multiple category selection in product elements.
NEW: Afterpay Int. and Vipps payment icon.

FIXED: Outdated WooCommerce 3.5.5 files.
FIXED: Portfolio element overlapping images in some cases.
FIXED: Duplicated social login buttons when Nextend Pro is activated.
FIXED: Incorrect account menu item when no wishlist page is selected.
FIXED: WooCommerce Subscriptions: Duplicated selection on cart table.
FIXED: Recommended plugin notice with YITH Wishlist Premium.
FIXED: Slider display issue in first auto open accordion.
FIXED: Slider display issue in lightbox.
FIXED: Favicon not rendering in some cases.
FIXED: Alt tags on product gallery thumbnails.
FIXED: Indentation on vertical tabs inside a column.
FIXED: PHP error on import.

TWEAK: Improved plugin scripts disrupting the builder.
TWEAK: Enabled page background image for full-width layout.
TWEAK: Maps not working when API key is pasted with extra space.
TWEAK: Improved live refresh on multiple settings.
TWEAK: Improved WP 5.1 compatibility.
TWEAK: Improved builder styling.

DEV: Product gallery thumbnails now use woocommerce_gallery_{size} hooks.

Note: Third-party plugins which add custom code in the builder must have
ux-builder-core as a dependency.
--- 3.8.3 (18.04.19) ---
CỐ ĐỊNH: Hình ảnh thành phần thể loại bị mất

--- 3.8.2 (17.04.19) ---
MỚI: Tương thích WooC Commerce 3.6.
MỚI: Phần trăm giải quyết bong bóng hiện được lưu trữ cho hiệu suất.
MỚI: Liên kết chỉnh sửa trang sản phẩm trong thanh quản trị.

CỐ ĐỊNH: Bộ lọc trang cửa hàng xuất hiện trên trang cửa hàng tùy chỉnh (di động).
CỐ ĐỊNH: Không thể cuộn trong bản xem trước khi thanh bên của trình tạo bị ẩn.
CỐ ĐỊNH: Thông báo PHP: Chỉ mục không xác định trong thành phần danh sách sản phẩm.
CỐ ĐỊNH: Thông báo PHP: Chỉ mục không xác định trong các tab sản phẩm.
CỐ ĐỊNH: Dải phân cách dọc trên cột cuối cùng của menu.
CỐ ĐỊNH: Tài sản tập tin phông chữ và PSD bị hỏng.

TWEAK: Cải thiện các yêu cầu permalink https trong trình xây dựng.

--- 3.8.1 (28.02.19) ---
CỐ ĐỊNH: Phương thức truyền thông trong UX Builder không hoạt động khi Polylang được cài đặt.
CỐ ĐỊNH: Bố cục Masonry & lưới bị kẹt trong bản xem trước của người xây dựng.

--- 3.8.0 (21.02.19) ---
MỚI: Builder hoàn tác và làm lại thay đổi.
MỚI: Builder cải thiện thời gian tải & ổn định.
MỚI: Tùy chọn lớp Builder trên tất cả các phần tử.
MỚI: Tùy chọn hiển thị Builder trên tất cả các yếu tố.
MỚI: Cuộn Builder khi kéo các phần tử.
MỚI: Trang sản phẩm tùy chỉnh phần tử tiếp theo / trước.
MỚI: Nhiều lựa chọn danh mục trong các yếu tố sản phẩm.
MỚI: Trả sau Int. và biểu tượng thanh toán Vipps.

CỐ ĐỊNH: Các tệp WooC Commerce 3.5.5 đã lỗi thời.
CỐ ĐỊNH: Phần tử danh mục đầu tư chồng lên hình ảnh trong một số trường hợp.
CỐ ĐỊNH: Các nút đăng nhập xã hội trùng lặp khi Nextend Pro được kích hoạt.
CỐ ĐỊNH: Mục menu tài khoản không chính xác khi không có trang danh sách mong muốn được chọn.
CỐ ĐỊNH: Đăng ký WooC Commerce: Lựa chọn trùng lặp trên bảng giỏ hàng.
CỐ ĐỊNH: Thông báo plugin được đề xuất với YITH Wishlist Premium.
CỐ ĐỊNH: Vấn đề hiển thị thanh trượt trong accordion mở tự động đầu tiên.
CỐ ĐỊNH: Vấn đề hiển thị thanh trượt trong hộp đèn.
CỐ ĐỊNH: Favicon không kết xuất trong một số trường hợp.
CỐ ĐỊNH: Thẻ Alt trên hình thu nhỏ của thư viện sản phẩm.
CỐ ĐỊNH: thụt vào các tab dọc bên trong một cột.
CỐ ĐỊNH: Lỗi PHP khi nhập.

TWEAK: Các tập lệnh plugin được cải tiến làm gián đoạn trình xây dựng.
TWEAK: Hình nền trang được kích hoạt để bố trí toàn chiều rộng.
TWEAK: Bản đồ không hoạt động khi khóa API được dán thêm dung lượng.
TWEAK: Cải thiện làm mới trực tiếp trên nhiều cài đặt.
TWEAK: Cải thiện khả năng tương thích WP 5.1.
TWEAK: Cải thiện kiểu dáng nhà xây dựng.

DEV: Hình thu nhỏ của thư viện sản phẩm hiện sử dụng các móc wooc Commerce_gallery_ {size}.

Lưu ý: Các plugin của bên thứ ba có thêm mã tùy chỉnh trong trình tạo phải có
ux-builder-core như một sự phụ thuộc.

Cập nhật flatsome 3.6.1 (bản mới nhất)

--- 3.6.0 --- (25.05.18)
NEW: Compatibility with WooCommerce 3.4 (GDPR ready) 
- tương thích với WooCommerce 3.4
NEW: Create 404 layout with a custom block in UX Builder. 
- tự tùy chọn trang 404 với trình xây UC
NEW: Include/exclude out of stock products in product element. -
 mở rộng các tùy chọn về việc hết thành phần sản phẩm
NEW: Single product review count display options.
 - thêm bộ đếm cho trang sản phẩm riêng lẻ
NEW: Option to automatically update cart. 
- tự động cập nhật giỏ hàng
NEW: Product tag search option for live search.
NEW: Product order by option for live search.
NEW: Instagram hashtag support.
NEW: Option to choose title H-tag in title element.
NEW: Option to enable/disable blog featured image on single posts.
NEW: Option to choose blog excerpt suffix (in new section Blog Global).
NEW: Option to show date stamp on thumbnails in recent posts widget.
NEW: Option to select style for post and page search results page.
NEW: Option to choose Instagram overlay color and density.
NEW: Option to move store notice to the top.
NEW: Style option 'none' (hides all text) in various elements.
NEW: Infinite Scroll page history.

Tùy chọn tìm kiếm thẻ sản phẩm cho tìm kiếm trực tiếp.
  Sắp xếp sản phẩm theo tùy chọn cho tìm kiếm trực tiếp.
  Hỗ trợ hashtag trên Instagram.
  Tùy chọn để chọn tiêu đề H-tag trong phần tử title.
  Tùy chọn bật / tắt hình ảnh nổi bật trên blog trên một bài đăng.
  Lựa chọn để chọn hậu tố trích đoạn blog 
(trong phần mới Blog Global).
  Tùy chọn hiển thị dấu ngày 
trên hình thu nhỏ trong tiện ích bài đăng gần đây.
  Tùy chọn để chọn kiểu cho trang kết quả tìm kiếm bài và trang.
  Tùy chọn để chọn màu và mật độ lớp phủ Instagram.
  Tùy chọn để di chuyển thông báo cửa hàng lên đầu.
  Tùy chọn kiểu 'không' (ẩn tất cả văn bản) trong các phần tử khác nhau.
  Lịch sử trang cuộn vô hạn.


FIXED: Better compatibility with WC Composites plugin 
(Quantity buttons).
FIXED: Content not revealing in builder when an animation was set for col inner.
FIXED: Blog posts title align option did not apply on multiple posts layout.
FIXED: Blog posts element: Total posts option outputted more than 8 posts when set to 8.
FIXED: Dash from blog name & description rendered out if one of both was empty.
FIXED: Content color and background color did not reflect on maintenance page.
FIXED: Duplicated star ratings on custom products page 
(when it has multiple review forms).
FIXED: Framed layout shadow went outside of the frame.
FIXED: Grid 'Normal' spacing resulted in small spacing on live site.
FIXED: Lightbox auto-open JS error when WooCommerce was disabled.
FIXED: Breadcrumb 'Home' on portfolio could not be translated.
FIXED: Builder frame movement/jumping on Chrome v66.
FIXED: Product Gallery slider RTL bug.
FIXED: Slider element: fade style RTL bug.
FIXED: Floating label checkout RTL alignment.
FIXED: Mute on section video background.
FIXED: Pages element responsive column setting.
FIXED: Various CSS improvements.
FIXED: Fixed responsive layout for most Flatsome Studio blocks.

Khả năng tương thích tốt hơn với plugin WC Composites (nút Số lượng).
 Nội dung không tiết lộ trong trình tạo 
khi một hoạt ảnh được đặt cho dấu bên trong.
 Tùy chọn liên kết tiêu đề bài đăng trên blog không áp dụng cho bố cục 
nhiều bài đăng.
 Phần tử bài đăng trên blog: Tổng số tùy chọn bài đăng đã xuất hơn 8
 bài đăng khi được đặt thành 8.
 Dấu gạch ngang từ tên và mô tả blog được hiển thị nếu một trong hai tên trống.
 Màu nội dung và màu nền không phản ánh trên trang bảo trì.
 Xếp hạng sao trùng lặp trên trang sản phẩm tùy chỉnh (khi có nhiều mẫu đánh giá).
 Khung bố cục khung được đặt bên ngoài khung.
 Khoảng cách 'bình thường' của lưới dẫn đến khoảng cách nhỏ trên trang web trực tiếp.
 Lỗi JS tự động mở hộp đèn khi WooCommerce bị tắt.
 Breadcrumb 'Home' trên danh mục đầu tư không thể dịch được.
 Tạo khung chuyển động / nhảy trên Chrome v66.
 Thư viện sản phẩm trượt lỗi RTL.
 Yếu tố trượt: lỗi phong cách phai RTL.
 Căn chỉnh RTL thanh toán nhãn nổi.
 Tắt tiếng trên nền video của phần.
 Cài đặt cột đáp ứng yếu tố trang.
 Các cải tiến CSS khác nhau.
 Bố cục đáp ứng cố định cho hầu hết các khối Studio Flatsome

TWEAK: Option to have different layouts on cart and checkout
TWEAK: Footer options per page now also reflects on the Footer replacement block.
TWEAK: Improved slider arrow clickable area (simple and circle style).
TWEAK: Review tab will now appear as last tab by default.
TWEAK: Merged Checkout options into the new WooCommerce Checkout customizer.
TWEAK: Extra check to prevent front-end block edit tooltip showing 
(logged in user caching).
TWEAK: Infinite Scroll auto stack and better content reveal placement.


Tùy chọn để có bố cục khác nhau trên giỏ hàng và thanh toán
  Tùy chọn chân trang trên mỗi trang giờ đây cũng phản ánh trên khối thay thế Chân trang.
  Cải thiện thanh trượt mũi tên có thể click khu vực (đơn giản và vòng tròn phong cách).
  Tab xem xét bây giờ sẽ xuất hiện dưới dạng tab cuối cùng theo mặc định.
  Các tùy chọn Thanh toán được hợp nhất vào trình tùy biến WooCommerce Checkout mới.
  Kiểm tra thêm để ngăn chặn công cụ chỉnh sửa khối front-end hiển thị 
(đăng nhập bộ nhớ đệm của người dùng).
  Infinite Scroll tự động ngăn xếp và nội dung tốt hơn tiết lộ vị trí.

DEV: Added hook 'flatsome_custom_product_single_product_hooks' 
to add own custom hooks.

— 3.5.3 — (15.03.18)
FIXED: Instagram has returned invalid data (due Instagram API change).
FIXED: Equal image height setting did not render images when its height was untouched.
FIXED: Share shortcode now properly links the shop if used on this page.
FIXED: Duplicated result in search if product title contains the SKU.
FIXED: Portfolio related posts were displaying posts from all categories.
FIXED: Query Monitor missing style notices.
FIXED: PHP error on double child theme install.

TWEAK: Ubermenu integration will now use mobile menu if assigned so.

— nhận license flatsome 3.5.3 online—

[contact-form-7 id=”26″ title=”Nhận license flatsome”]

Chia sẻ Key Flatsome online:

846b8d75-85b3-4b3e-976c-2e29d386339d
8f93cd51-5246-4505-9228-9a4137e6ec00

Các bạn lưu ý:

  • Đây là key hết hạn, nhưng các bạn vẫn có thể active theme flatsome bình thường. Và có thể nhận được các bản update
  • Điểu duy nhất là những key này không có được sự hỗ trợ từ nhà phát triển flatsome nữa.

Như các bro biết thì ngày 6 tháng này wordpress vừa tung bản cập nhật có tên là “bebo”. Sau bản cập nhật này thì gần như hầu hết các page builder đều có vấn đề. Vì đơn giản là bản wordpress 5 này thay đổi rất nhiều thứ. Và thằng flatsome cũng không ngoại lệ. Đã xuất hiện những xung đột nhất định, như trang soạn thảo văn bản bị trắng. Hay các plugin lỗi v.v.. Tất nhiên là thằng flatsome không đứng ngoài cuộc. Ngay vài gày sau có bản flatsome update tương thích với wordpress 5,. Nhằm sửa một số lỗi, và cải thiện các vấn đề khác. Bài viết này mình chia sẻ phiên bản 3.7.2 3.7.4 3.8.4nhé, ngoài ra còn có các phiên bản cũ hơn. Link tải trực tiếp luôn nhé mọi người.