Tối ưu tốc độ truyền dữ liệu từ Vps centos & Ubuntu bằng TCP-BBR

cai tcp bbr cho vps

yo! sẽ nhiều người bảo là tốc độ mạng trên VPS là rất tốt rồi, tại sao lại cần phải tối ưu để tăng tốc độ? trà lời là câu hỏi thừa thãi. Đơn giản bạn hiểu là nếu người dùng cuối truy cập vào hệ thống của …

» read moreTối ưu tốc độ truyền dữ liệu từ Vps centos & Ubuntu bằng TCP-BBR