Flatsome 3.12.1 (mới update)- giao diện wordpress cho website bán hàng đa năng

[table id=1 /]Flatsome 3.10.1 3.5.3 là theme bán chạy nhất tại themeforest tính tới thời điểm tôi viết bài chia sẻ này Flatsome đã có gần 67.000 lượt bán ra. Với khả năng tùy chọn tuyệt vời không giới hạn, flatsome phù hợp để làm giao diện với các website bán hàng với plugin Woocommerce, hay những website giới thiệu công ty, các dịch vụ mở rộng khác. Tất cả những điều đó có trong flatsome, bạn sẽ tạo được 1 giao diện rất đơn giản mà không cần biết bất cứ 1 dòng lệnh php hay html nào cả, chỉ với thao tác kéo thả mọi thứ sẽ hoàn tất với Drag and Drop Page Builder.

Những tính năng flatsome hỗ trợ và tối ưu để bạn có thể sử dụng :

 • xây dựng mọi giao diện web wordpress chỉ với thao tác kéo và thả
 • không giới hạn lựa chọn (màu sắc, hình ảnh, thuộc tính v.v..)
 • tối ưu tốc độ website
 • tương thích cực tốt với woocommerce (xây dựng website bán hàng tuyệt đỉnh)
 • Có kho giao diện mẫu phong phú, chỉ 1 lick là chọn được.
 • Tương thích tuyệt đối với mobile.

Bản flatsome được chúng tôi chia sẻ là bản gốc từ TF.

Cập nhật bản flatsome 3.6.1 3.7.2  3.8.3

[su_button url=”https://nghiart.com/download-flatsome-theme” target=”blank” background=”#ff782b” size=”6″]Download flatsome bản mới ( link folder drive google update liên tục)[/su_button]

[contact-form-7 id=”34″ title=”Report-block-url”]

Changelog flatsome

Cập nhật thay đổi flatsome đến 3.8.3:

--- 3.8.3 (18.04.19) ---
FIXED: Category element images went missing

--- 3.8.2 (17.04.19) ---
NEW: WooCommerce 3.6 compatibility.
NEW: Bubble resolved percentage is now cached for performance.
NEW: Custom product page edit link in admin bar.

FIXED: Shop page filter appearing on custom shop page (mobile).
FIXED: Unable to scroll in preview when builder sidebar is hidden.
FIXED: PHP Notice: Undefined index in product list element.
FIXED: PHP Notice: Undefined index in product tabs.
FIXED: Vertical divider on last column of menu.
FIXED: Corrupted PSD and font file assets.

TWEAK: Improved https permalink requests in builder.

--- 3.8.1 (28.02.19) ---
FIXED: Media modal in UX Builder did not work when Polylang was installed.
FIXED: Masonry & grid layout getting stuck in builder preview.

--- 3.8.0 (21.02.19) ---
NEW: Builder undo and redo changes.
NEW: Builder improved loading time & stability.
NEW: Builder class option on all elements.
NEW: Builder visibility option on all elements.
NEW: Builder scroll when dragging elements.
NEW: Custom product page next/prev element.
NEW: Multiple category selection in product elements.
NEW: Afterpay Int. and Vipps payment icon.

FIXED: Outdated WooCommerce 3.5.5 files.
FIXED: Portfolio element overlapping images in some cases.
FIXED: Duplicated social login buttons when Nextend Pro is activated.
FIXED: Incorrect account menu item when no wishlist page is selected.
FIXED: WooCommerce Subscriptions: Duplicated selection on cart table.
FIXED: Recommended plugin notice with YITH Wishlist Premium.
FIXED: Slider display issue in first auto open accordion.
FIXED: Slider display issue in lightbox.
FIXED: Favicon not rendering in some cases.
FIXED: Alt tags on product gallery thumbnails.
FIXED: Indentation on vertical tabs inside a column.
FIXED: PHP error on import.

TWEAK: Improved plugin scripts disrupting the builder.
TWEAK: Enabled page background image for full-width layout.
TWEAK: Maps not working when API key is pasted with extra space.
TWEAK: Improved live refresh on multiple settings.
TWEAK: Improved WP 5.1 compatibility.
TWEAK: Improved builder styling.

DEV: Product gallery thumbnails now use woocommerce_gallery_{size} hooks.

Note: Third-party plugins which add custom code in the builder must have
ux-builder-core as a dependency.
--- 3.8.3 (18.04.19) ---
CỐ ĐỊNH: Hình ảnh thành phần thể loại bị mất

--- 3.8.2 (17.04.19) ---
MỚI: Tương thích WooC Commerce 3.6.
MỚI: Phần trăm giải quyết bong bóng hiện được lưu trữ cho hiệu suất.
MỚI: Liên kết chỉnh sửa trang sản phẩm trong thanh quản trị.

CỐ ĐỊNH: Bộ lọc trang cửa hàng xuất hiện trên trang cửa hàng tùy chỉnh (di động).
CỐ ĐỊNH: Không thể cuộn trong bản xem trước khi thanh bên của trình tạo bị ẩn.
CỐ ĐỊNH: Thông báo PHP: Chỉ mục không xác định trong thành phần danh sách sản phẩm.
CỐ ĐỊNH: Thông báo PHP: Chỉ mục không xác định trong các tab sản phẩm.
CỐ ĐỊNH: Dải phân cách dọc trên cột cuối cùng của menu.
CỐ ĐỊNH: Tài sản tập tin phông chữ và PSD bị hỏng.

TWEAK: Cải thiện các yêu cầu permalink https trong trình xây dựng.

--- 3.8.1 (28.02.19) ---
CỐ ĐỊNH: Phương thức truyền thông trong UX Builder không hoạt động khi Polylang được cài đặt.
CỐ ĐỊNH: Bố cục Masonry & lưới bị kẹt trong bản xem trước của người xây dựng.

--- 3.8.0 (21.02.19) ---
MỚI: Builder hoàn tác và làm lại thay đổi.
MỚI: Builder cải thiện thời gian tải & ổn định.
MỚI: Tùy chọn lớp Builder trên tất cả các phần tử.
MỚI: Tùy chọn hiển thị Builder trên tất cả các yếu tố.
MỚI: Cuộn Builder khi kéo các phần tử.
MỚI: Trang sản phẩm tùy chỉnh phần tử tiếp theo / trước.
MỚI: Nhiều lựa chọn danh mục trong các yếu tố sản phẩm.
MỚI: Trả sau Int. và biểu tượng thanh toán Vipps.

CỐ ĐỊNH: Các tệp WooC Commerce 3.5.5 đã lỗi thời.
CỐ ĐỊNH: Phần tử danh mục đầu tư chồng lên hình ảnh trong một số trường hợp.
CỐ ĐỊNH: Các nút đăng nhập xã hội trùng lặp khi Nextend Pro được kích hoạt.
CỐ ĐỊNH: Mục menu tài khoản không chính xác khi không có trang danh sách mong muốn được chọn.
CỐ ĐỊNH: Đăng ký WooC Commerce: Lựa chọn trùng lặp trên bảng giỏ hàng.
CỐ ĐỊNH: Thông báo plugin được đề xuất với YITH Wishlist Premium.
CỐ ĐỊNH: Vấn đề hiển thị thanh trượt trong accordion mở tự động đầu tiên.
CỐ ĐỊNH: Vấn đề hiển thị thanh trượt trong hộp đèn.
CỐ ĐỊNH: Favicon không kết xuất trong một số trường hợp.
CỐ ĐỊNH: Thẻ Alt trên hình thu nhỏ của thư viện sản phẩm.
CỐ ĐỊNH: thụt vào các tab dọc bên trong một cột.
CỐ ĐỊNH: Lỗi PHP khi nhập.

TWEAK: Các tập lệnh plugin được cải tiến làm gián đoạn trình xây dựng.
TWEAK: Hình nền trang được kích hoạt để bố trí toàn chiều rộng.
TWEAK: Bản đồ không hoạt động khi khóa API được dán thêm dung lượng.
TWEAK: Cải thiện làm mới trực tiếp trên nhiều cài đặt.
TWEAK: Cải thiện khả năng tương thích WP 5.1.
TWEAK: Cải thiện kiểu dáng nhà xây dựng.

DEV: Hình thu nhỏ của thư viện sản phẩm hiện sử dụng các móc wooc Commerce_gallery_ {size}.

Lưu ý: Các plugin của bên thứ ba có thêm mã tùy chỉnh trong trình tạo phải có
ux-builder-core như một sự phụ thuộc.

Cập nhật flatsome 3.6.1 (bản mới nhất)

--- 3.6.0 --- (25.05.18)
NEW: Compatibility with WooCommerce 3.4 (GDPR ready) 
- tương thích với WooCommerce 3.4
NEW: Create 404 layout with a custom block in UX Builder. 
- tự tùy chọn trang 404 với trình xây UC
NEW: Include/exclude out of stock products in product element. -
 mở rộng các tùy chọn về việc hết thành phần sản phẩm
NEW: Single product review count display options.
 - thêm bộ đếm cho trang sản phẩm riêng lẻ
NEW: Option to automatically update cart. 
- tự động cập nhật giỏ hàng
NEW: Product tag search option for live search.
NEW: Product order by option for live search.
NEW: Instagram hashtag support.
NEW: Option to choose title H-tag in title element.
NEW: Option to enable/disable blog featured image on single posts.
NEW: Option to choose blog excerpt suffix (in new section Blog Global).
NEW: Option to show date stamp on thumbnails in recent posts widget.
NEW: Option to select style for post and page search results page.
NEW: Option to choose Instagram overlay color and density.
NEW: Option to move store notice to the top.
NEW: Style option 'none' (hides all text) in various elements.
NEW: Infinite Scroll page history.

Tùy chọn tìm kiếm thẻ sản phẩm cho tìm kiếm trực tiếp.
  Sắp xếp sản phẩm theo tùy chọn cho tìm kiếm trực tiếp.
  Hỗ trợ hashtag trên Instagram.
  Tùy chọn để chọn tiêu đề H-tag trong phần tử title.
  Tùy chọn bật / tắt hình ảnh nổi bật trên blog trên một bài đăng.
  Lựa chọn để chọn hậu tố trích đoạn blog 
(trong phần mới Blog Global).
  Tùy chọn hiển thị dấu ngày 
trên hình thu nhỏ trong tiện ích bài đăng gần đây.
  Tùy chọn để chọn kiểu cho trang kết quả tìm kiếm bài và trang.
  Tùy chọn để chọn màu và mật độ lớp phủ Instagram.
  Tùy chọn để di chuyển thông báo cửa hàng lên đầu.
  Tùy chọn kiểu 'không' (ẩn tất cả văn bản) trong các phần tử khác nhau.
  Lịch sử trang cuộn vô hạn.


FIXED: Better compatibility with WC Composites plugin 
(Quantity buttons).
FIXED: Content not revealing in builder when an animation was set for col inner.
FIXED: Blog posts title align option did not apply on multiple posts layout.
FIXED: Blog posts element: Total posts option outputted more than 8 posts when set to 8.
FIXED: Dash from blog name & description rendered out if one of both was empty.
FIXED: Content color and background color did not reflect on maintenance page.
FIXED: Duplicated star ratings on custom products page 
(when it has multiple review forms).
FIXED: Framed layout shadow went outside of the frame.
FIXED: Grid 'Normal' spacing resulted in small spacing on live site.
FIXED: Lightbox auto-open JS error when WooCommerce was disabled.
FIXED: Breadcrumb 'Home' on portfolio could not be translated.
FIXED: Builder frame movement/jumping on Chrome v66.
FIXED: Product Gallery slider RTL bug.
FIXED: Slider element: fade style RTL bug.
FIXED: Floating label checkout RTL alignment.
FIXED: Mute on section video background.
FIXED: Pages element responsive column setting.
FIXED: Various CSS improvements.
FIXED: Fixed responsive layout for most Flatsome Studio blocks.

Khả năng tương thích tốt hơn với plugin WC Composites (nút Số lượng).
 Nội dung không tiết lộ trong trình tạo 
khi một hoạt ảnh được đặt cho dấu bên trong.
 Tùy chọn liên kết tiêu đề bài đăng trên blog không áp dụng cho bố cục 
nhiều bài đăng.
 Phần tử bài đăng trên blog: Tổng số tùy chọn bài đăng đã xuất hơn 8
 bài đăng khi được đặt thành 8.
 Dấu gạch ngang từ tên và mô tả blog được hiển thị nếu một trong hai tên trống.
 Màu nội dung và màu nền không phản ánh trên trang bảo trì.
 Xếp hạng sao trùng lặp trên trang sản phẩm tùy chỉnh (khi có nhiều mẫu đánh giá).
 Khung bố cục khung được đặt bên ngoài khung.
 Khoảng cách 'bình thường' của lưới dẫn đến khoảng cách nhỏ trên trang web trực tiếp.
 Lỗi JS tự động mở hộp đèn khi WooCommerce bị tắt.
 Breadcrumb 'Home' trên danh mục đầu tư không thể dịch được.
 Tạo khung chuyển động / nhảy trên Chrome v66.
 Thư viện sản phẩm trượt lỗi RTL.
 Yếu tố trượt: lỗi phong cách phai RTL.
 Căn chỉnh RTL thanh toán nhãn nổi.
 Tắt tiếng trên nền video của phần.
 Cài đặt cột đáp ứng yếu tố trang.
 Các cải tiến CSS khác nhau.
 Bố cục đáp ứng cố định cho hầu hết các khối Studio Flatsome

TWEAK: Option to have different layouts on cart and checkout
TWEAK: Footer options per page now also reflects on the Footer replacement block.
TWEAK: Improved slider arrow clickable area (simple and circle style).
TWEAK: Review tab will now appear as last tab by default.
TWEAK: Merged Checkout options into the new WooCommerce Checkout customizer.
TWEAK: Extra check to prevent front-end block edit tooltip showing 
(logged in user caching).
TWEAK: Infinite Scroll auto stack and better content reveal placement.


Tùy chọn để có bố cục khác nhau trên giỏ hàng và thanh toán
  Tùy chọn chân trang trên mỗi trang giờ đây cũng phản ánh trên khối thay thế Chân trang.
  Cải thiện thanh trượt mũi tên có thể click khu vực (đơn giản và vòng tròn phong cách).
  Tab xem xét bây giờ sẽ xuất hiện dưới dạng tab cuối cùng theo mặc định.
  Các tùy chọn Thanh toán được hợp nhất vào trình tùy biến WooCommerce Checkout mới.
  Kiểm tra thêm để ngăn chặn công cụ chỉnh sửa khối front-end hiển thị 
(đăng nhập bộ nhớ đệm của người dùng).
  Infinite Scroll tự động ngăn xếp và nội dung tốt hơn tiết lộ vị trí.

DEV: Added hook 'flatsome_custom_product_single_product_hooks' 
to add own custom hooks.

— 3.5.3 — (15.03.18)
FIXED: Instagram has returned invalid data (due Instagram API change).
FIXED: Equal image height setting did not render images when its height was untouched.
FIXED: Share shortcode now properly links the shop if used on this page.
FIXED: Duplicated result in search if product title contains the SKU.
FIXED: Portfolio related posts were displaying posts from all categories.
FIXED: Query Monitor missing style notices.
FIXED: PHP error on double child theme install.

TWEAK: Ubermenu integration will now use mobile menu if assigned so.

— nhận license flatsome 3.5.3 online—

[contact-form-7 id=”26″ title=”Nhận license flatsome”]

Chia sẻ Key Flatsome online:

846b8d75-85b3-4b3e-976c-2e29d386339d
8f93cd51-5246-4505-9228-9a4137e6ec00

Các bạn lưu ý:

 • Đây là key hết hạn, nhưng các bạn vẫn có thể active theme flatsome bình thường. Và có thể nhận được các bản update
 • Điểu duy nhất là những key này không có được sự hỗ trợ từ nhà phát triển flatsome nữa.

Như các bro biết thì ngày 6 tháng này wordpress vừa tung bản cập nhật có tên là “bebo”. Sau bản cập nhật này thì gần như hầu hết các page builder đều có vấn đề. Vì đơn giản là bản wordpress 5 này thay đổi rất nhiều thứ. Và thằng flatsome cũng không ngoại lệ. Đã xuất hiện những xung đột nhất định, như trang soạn thảo văn bản bị trắng. Hay các plugin lỗi v.v.. Tất nhiên là thằng flatsome không đứng ngoài cuộc. Ngay vài gày sau có bản flatsome update tương thích với wordpress 5,. Nhằm sửa một số lỗi, và cải thiện các vấn đề khác. Bài viết này mình chia sẻ phiên bản 3.7.2 3.7.4 3.8.4nhé, ngoài ra còn có các phiên bản cũ hơn. Link tải trực tiếp luôn nhé mọi người.

Download flatsome theme directlink:

 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.2.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.2[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.1.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.1[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7[/su_button]

Có gì mới trong phiên bản flatsome 3.7.2 update ngày 08/12/2018

Update flatsome 3.7.4

Flatsome 3.8.4 cập nhật lên 3.9.0

[su_button url=”https://nghiart.com/download-flatsome-theme” target=”blank” background=”#ff782b” size=”6″]download Flatsome 3.8.4 ( google drive update liên tục)[/su_button]

Cải thiện khả năng tương thích WP 5.0!

 • cập nhật các tệp WooC Commerce 3.5.2 đã cũ
 • Kích thước chiều cao hình ảnh biến thể thanh trượt bộ sưu tập sản phẩm.
 • Thư viện: Đặt lại tùy chọn một phần trong trình tạo khi cập nhật thư viện.
 • Dữ liệu sản phẩm có cấu trúc cho trang sản phẩm tùy chỉnh.
 • Chỉnh sửa khối từ frontend trên trang cửa hàng.
 • cập nhật style.css cho giao diện con.
 • Đánh giá sản phẩm dưới dạng kiểu dáng.
 • Vị trí danh sách Bullet trong RTL.
 • Xem nhanh: Vị trí mũi tên tiếp theo / trượt trong RTL.
 • Tiêu đề sản phẩm bổ trợ WC ‘không xác định’.
 • Cập nhật tập tin ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha.

Cập nhật tương thích: Cải thiện đăng nhập xã hội với sự kết hợp plugin bảo mật.
Cập nhật tương thích Tập lệnh Google maps hiện chỉ đăng ký khi trường API không trống.
Cập nhật tương thích “Khối” được đổi tên thành “Khối UX”.

Có gì mới trên flatsome 3.9?

NEW: Improved lazy loading.
NEW: Instagram Graph API connection.
NEW: Lazy Loading inline fallback image.
NEW: Cart/Checkout steps number (optional).
NEW: Page preloading. Preload pages right before a user clicks on it (optional).
NEW: Form style ‘minimal’ for product add to cart and cart quantity.
NEW: Separate lightbox gallery elements on same page (optional).
NEW: Hide sticky header when scrolling down (optional).
NEW: Google Fonts font-display loading type option.
NEW: Terms and conditions link option (tab, lightbox).
NEW: Builder: Option to change lightbox image size.
NEW: Option to show/hide category product count on shop page.
NEW: Option to change letter case for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to change font size for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to remove default WP Block library css.
NEW: Option to enable parallax on mobile devices.
NEW: Option to enable/disable page top excerpt.
NEW: Option to remove theme style.css.
NEW: Option to remove WP emoji script.
NEW: Added pagination on pages support.
NEW: Portfolio: Order by title.
NEW: Google Pay payment icon.

FIXED: Posts Layout option for blog archives with left and no sidebar layout.
FIXED: Builder: Accordion items glitch when a title is entered in preview.
FIXED: Builder: Products Custom element column and count setting.
FIXED: Builder: Incorrect video button size in preview.
FIXED: woocommerce_loop_add_to_cart_link filter missing $args.
FIXED: UX Blocks: Shop Manager role unable to go in edit mode.
FIXED: UX Blocks: Edit block from frontend on blog page.
FIXED: Element image radius in Safari on some styles.
FIXED: Menu dropdown toggle on overlay menu in RTL.
FIXED: Default page template selection option.
FIXED: Wishlist: Share on Facebook.
FIXED: Various CSS improvements.

TWEAK: Improved lightbox close button with SVG icon.
TWEAK: Improved accessibility on various elements.
TWEAK: Viewport is now scalable on mobile devices.
TWEAK: Removed Google+ functionality.

DEV: New flatsome_payment_icons filter.
DEV: New flatsome_viewport_meta filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_button filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_btn_inside filter.

What news on Flatsome 3.7.2 (updated 08th Dec 2018)

TWEAK: Improved WP 5.0 compatibility!

FIXED: Outdated WooCommerce 3.5.2 files.
FIXED: Product gallery slider variation image height sizing.
FIXED: Gallery: Partial option reset in builder when updating gallery.
FIXED: Structured product data for custom product page.
FIXED: Edit block from frontend on shop page.
FIXED: Child theme style.css query version.
FIXED: Product review styling.
FIXED: Bullet list position in RTL.
FIXED: Quick view: Slider next/prev arrow position in RTL.
FIXED: WC Add-Ons plugin ‘undefined’ product title.
FIXED: Updated Spanish language file.

TWEAK: Improvement on social login with security plugin combination.
TWEAK: Google maps script now only registers when API field is not empty.
TWEAK: “Blocks” are renamed to “UX Blocks”.

Xem tiếp những thay đổi của những phiên bản trước tại bài viết chia sẻ theme flatsome 

hello mọi người, thời gian qua rất ủng hộ các bạn đã quan tâm tới website của mình. Mặc dù cv của mình khá bận mà lương sida. Nhưng mình sẽ cố gắng lên bài và cập nhật các tài nguyên cho mọi người sử dụng. Vì trc thằng woocommerce update, nên thằng flatsome cũng update để phù hợp với nó ở bản flatsome 3.7. Cơ mà éo như mơ, woocommerce lại update tiếp vậy nên, fine update tiếp nhé. Mình chia sẻ link tải flatsome đây nhé:

Tải về flatsome 3.7.1 3.8.4 3.9.0:

Cập nhật mới, đã có phiên bản 3.7.2 3.9.0 link cập nhật phía dưới

link google drive nhé mọi người ( mọi người chờ 1 xíu thì hệ thống bên mình sẽ tự get link bạn chỉ phải lưu về thôi. Link không chứa quảng cáo hay bất cứ thứ gì tồi tệ.)

[su_button url=”https://nghiart.com/download-flatsome-theme” target=”blank” background=”#ff782b” size=”6″]download Flatsome 3.8.4 ( google drive update liên tục)[/su_button]

 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.2.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.2[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.1.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.1[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7[/su_button]

Cài đặt flatsome 3.9

bình thường mình update trực tiếp từ website wordpress. Nhưng vì key flatsome mình chia sẻ nhiều quá nên bị block. Vậy nên ko update dc, mà mình đã mua key mới. Vì thế mình xin phép hạn chế việc share key flatsome. Thay vào đó mình hướng dẫn các bạn cài flatsome hư sau:

đối với các bạn sử dụng child theme:

 • đổi tên thư mục theme flatsome cũ của bạn ở đường dẫn : domain của bạn.com/wp-contents/themes/flatsome
 • Upload folder /flatsome lên và sử dụng thôi
 • nếu có lỗi thì bạn có thể quay lại phiên bản cũ để sử dụng (vì flatsoem trong một số trường hợp, vô cùng ít, ko tương thích với hệ thống của bạn)

Còn các bạn không sử dụng child theme thì sao?:

 • Xem file functions.php của bạn đã chỉnh sửa gì ( hoặc bất cứ file nào như header.php, footer.php) thường là các mã google analytics.
 • Đổi tên thư mục /flatsome cũ upload thư mục /flatsome lên
 • Chỉnh sửa lại các file ( nếu có) và sử dụng.

mình khuyến khích các bạn sử dụng child-theme nhé.

Flatsome 3.12.1 (mới update)- giao diện wordpress cho website bán hàng đa năng
cập nhật flatsome 3.9

Cập nhật mới flatsome 3.9:

NEW: Improved lazy loading.
NEW: Instagram Graph API connection.
NEW: Lazy Loading inline fallback image.
NEW: Cart/Checkout steps number (optional).
NEW: Page preloading. Preload pages right before a user clicks on it (optional).
NEW: Form style ‘minimal’ for product add to cart and cart quantity.
NEW: Separate lightbox gallery elements on same page (optional).
NEW: Hide sticky header when scrolling down (optional).
NEW: Google Fonts font-display loading type option.
NEW: Terms and conditions link option (tab, lightbox).
NEW: Builder: Option to change lightbox image size.
NEW: Option to show/hide category product count on shop page.
NEW: Option to change letter case for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to change font size for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to remove default WP Block library css.
NEW: Option to enable parallax on mobile devices.
NEW: Option to enable/disable page top excerpt.
NEW: Option to remove theme style.css.
NEW: Option to remove WP emoji script.
NEW: Added pagination on pages support.
NEW: Portfolio: Order by title.
NEW: Google Pay payment icon.

FIXED: Posts Layout option for blog archives with left and no sidebar layout.
FIXED: Builder: Accordion items glitch when a title is entered in preview.
FIXED: Builder: Products Custom element column and count setting.
FIXED: Builder: Incorrect video button size in preview.
FIXED: woocommerce_loop_add_to_cart_link filter missing $args.
FIXED: UX Blocks: Shop Manager role unable to go in edit mode.
FIXED: UX Blocks: Edit block from frontend on blog page.
FIXED: Element image radius in Safari on some styles.
FIXED: Menu dropdown toggle on overlay menu in RTL.
FIXED: Default page template selection option.
FIXED: Wishlist: Share on Facebook.
FIXED: Various CSS improvements.

TWEAK: Improved lightbox close button with SVG icon.
TWEAK: Improved accessibility on various elements.
TWEAK: Viewport is now scalable on mobile devices.
TWEAK: Removed Google+ functionality.

DEV: New flatsome_payment_icons filter.
DEV: New flatsome_viewport_meta filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_button filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_btn_inside filter.

Có gì mới trong bản flatsome 3.7.1 này?

 • FIXED: Outdated WooCommerce 3.5.1 templates.
 • FIXED: Various CSS errors with new sticky add to cart.
 • FIXED: Vertical tab content padding in RTL.
 • FIXED: Backward compatibility for deprecated get_flatsome_breadcrumbs().

Nội dung:

 • cập nhật lại giao dện cho woocommerce 3.5.1
 • sửa lại các lỗi vụn CSS trong phần thêm nút vào giỏ hàng
 • Đưa phần nội dung trong các tab vào RTL
 • giúp flatsome tương thích với hàm get_flatsome_breadcrumbs().

uh chắc thế thôi, cũng chả còn gì nữa. Mà chúc các ông thành công, cần gì hay có gì ko hiểu cứ liên hệ hoặc comment. Có thời gian thì tôi haowjc bạn tôi sẽ giúp nehs, Xem hết các bài viết về flatsome ở tag này nhé : [su_button url=”https://nghiart.com/tag/flatsome/” target=”blank” background=”#efa02d” size=”5″ radius=”0″ text_shadow=”1px 1px 1px #000000″]Flatsome Tag[/su_button]

Tuần rồi thấy nhiều update quá trời, hết woocommerce rồi Yoast Seo cho WordPress. Và Hôm qua tới lượt anh flatsome theme này cũng update bản mới. Hôm nay, mình cũng update flatsome cho các website của mình và khách hàng, tiện chia sẻ với mọi người.

Link tải về flatsome theme bản 3.9 (đã cập nhật)

[su_button url=”https://nghiart.com/download-flatsome-theme” target=”blank” background=”#ff782b” size=”6″]download Flatsome 3.8.4 ( google drive update liên tục)[/su_button]

 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.2.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.2[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.1.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.1[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7[/su_button]

update sau vì mình đang chuyển toàn bộ data tài nguyên website về VPS riêng, hiện tại đang setup, nhưng chưa hoàn thiện

có gì mới trong bản cập nhật flatsome này

THông tin cập nhật faltsome 3.9

NEW: Improved lazy loading.
NEW: Instagram Graph API connection.
NEW: Lazy Loading inline fallback image.
NEW: Cart/Checkout steps number (optional).
NEW: Page preloading. Preload pages right before a user clicks on it (optional).
NEW: Form style ‘minimal’ for product add to cart and cart quantity.
NEW: Separate lightbox gallery elements on same page (optional).
NEW: Hide sticky header when scrolling down (optional).
NEW: Google Fonts font-display loading type option.
NEW: Terms and conditions link option (tab, lightbox).
NEW: Builder: Option to change lightbox image size.
NEW: Option to show/hide category product count on shop page.
NEW: Option to change letter case for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to change font size for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to remove default WP Block library css.
NEW: Option to enable parallax on mobile devices.
NEW: Option to enable/disable page top excerpt.
NEW: Option to remove theme style.css.
NEW: Option to remove WP emoji script.
NEW: Added pagination on pages support.
NEW: Portfolio: Order by title.
NEW: Google Pay payment icon.

FIXED: Posts Layout option for blog archives with left and no sidebar layout.
FIXED: Builder: Accordion items glitch when a title is entered in preview.
FIXED: Builder: Products Custom element column and count setting.
FIXED: Builder: Incorrect video button size in preview.
FIXED: woocommerce_loop_add_to_cart_link filter missing $args.
FIXED: UX Blocks: Shop Manager role unable to go in edit mode.
FIXED: UX Blocks: Edit block from frontend on blog page.
FIXED: Element image radius in Safari on some styles.
FIXED: Menu dropdown toggle on overlay menu in RTL.
FIXED: Default page template selection option.
FIXED: Wishlist: Share on Facebook.
FIXED: Various CSS improvements.

TWEAK: Improved lightbox close button with SVG icon.
TWEAK: Improved accessibility on various elements.
TWEAK: Viewport is now scalable on mobile devices.
TWEAK: Removed Google+ functionality.

DEV: New flatsome_payment_icons filter.
DEV: New flatsome_viewport_meta filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_button filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_btn_inside filter.

dưới là thông tin cập nhật bản flatsome 3.7.0 (25.10.18):

cập nhật mới: Tương thích với plugin wordpress WooCommerce 3.5.
cập nhật mới: Thêm tính năng tùy chọn chiều cao của các mục trong phần danh mục.
cập nhật mới: Thiết kế “tùy chọn giao hàng” được cải thiện.
cập nhật mới: Chú ý thêm vào giỏ hàng tùy chọn.
cập nhật mới: Tích hợp đường dẫn YOAST SEO.
cập nhật mới: Tích hợp danh mục chính YOAST SEO.
cập nhật mới: Nút chỉnh sửa UX Builder trong Gutenberg.
cập nhật mới: Các phầ tử liên kết (link-building) được cập nhật thêm các phần như thẻ hay category.
cập nhật mới: Nhập các trường để thêm tập lệnh bên trong thẻ body.
cập nhật mới: Lưu dưới dạng Riêng tư trong UX Builder.
cập nhật mới: Tùy chọn tập hợp danh sách các nhãn dãn trong phần tùy chọn vận chuyển và đóng gói sản phẩm.
cập nhật mới: Tùy chọn hiển thị / ẩn ước tính giao hàng.
cập nhật mới: Tùy chọn hiển thị tên hiển thị của người dùng trong tiêu đề thay vì ‘Tài khoản của tôi’.
cập nhật mới: Tùy chọn để thay đổi trở lại hình dạng nút trên cùng.
cập nhật mới: Tùy chọn để thay đổi trở lại căn chỉnh nút trên cùng.
cập nhật mới: Tùy chọn hiển thị trở lại đầu trang trên thiết bị di động.
cập nhật mới: Tùy chọn hiển thị / ẩn biểu tượng chia sẻ trong danh mục đầu tư.

cải thiện: Nút gửi tìm kiếm bên ngoài trường tìm kiếm (kiểu phẳng) trong RTL.
cải thiện: Bài viết lựa chọn cho mỗi ngôn ngữ trong xây dựng với WPML.
cải thiện: mục menu hoạt động cho các loại và danh mục đầu tư.
cải thiện: Độ sâu di chuột cho các mục lưới đơn.
cải thiện: Xây dựng trường nhập liên kết trùng lặp trong các Thành viên Nhóm.
cải thiện: Chọn kiểu dáng đường dẫn nhiều lớp cho widget lọc.
cải thiện: Nhân đôi ‘(tùy chọn)’ trên trường thanh toán có nhãn nổi.
cải thiện: Bài đăng trên blog và thanh trượt mã vạch danh mục đầu tư để chuyển đổi hàng.
cải thiện: Các sản phẩm liên quan trên thanh trượt trang sản phẩm đơn lẻ đến chuyển đổi hàng.
cải thiện: Blog bài viết shortcode thể loại nâng cấp khả năng tương thích (khi đến từ v2).
cải thiện: Scroll To: Vấn đề nơi điều hướng tải trang được kích hoạt nhiều lần.
cải thiện: Jetpack lười biếng tải can thiệp với bộ sưu tập chính sản phẩm duy nhất.
cải thiện: Yếu tố bài đăng trên blog Đọc thêm Cài đặt màu.
cải thiện: Trình soạn thảo văn bản lựa chọn màu chính.
cải thiện: Các cải tiến CSS khác nhau.

tinh chỉnh: Xem nhanh: Ngừng chuyển hướng đến trang sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng.
tinh chỉnh: Xem nhanh: Xóa phân trang cô đơn trên thanh trượt khi chỉ có một hình ảnh.
tinh chỉnh: Các nhãn nổi yêu cầu cải tiến các trường.
tinh chỉnh: Giảm kích thước hình ảnh sản phẩm trong các tiện ích.
tinh chỉnh: Mô tả được cải thiện và làm cập nhật mới trực tiếp trên nhiều cài đặt.

chúc các bạn thành cônng

Mình thấy flatsome update bản 3.9 từ hôm 15 rồi cơ mà bận và đọc những thay đổi của nó thì cũng chỉ là tối ưu với fix những lỗi vặt thôi, nên lười không update, nay có xíu thời gian viết bài định đưa bài cập nhật flatsome mới nhất lên nhưng quên cmn sạc laptop trên cty nên không login vào acc themeforest được, nhưng thôi kệ cứ đặt gạch đi xong mai online update link download sau.

Chia sẻ file cài đặt flatsome

[su_button url=”https://nghiart.com/download-flatsome-theme” target=”blank” background=”#ff782b” size=”6″]download Flatsome 3.8.4 ( google drive update liên tục)[/su_button]

cập nhật mới 3.9:

NEW: Improved lazy loading.
NEW: Instagram Graph API connection.
NEW: Lazy Loading inline fallback image.
NEW: Cart/Checkout steps number (optional).
NEW: Page preloading. Preload pages right before a user clicks on it (optional).
NEW: Form style ‘minimal’ for product add to cart and cart quantity.
NEW: Separate lightbox gallery elements on same page (optional).
NEW: Hide sticky header when scrolling down (optional).
NEW: Google Fonts font-display loading type option.
NEW: Terms and conditions link option (tab, lightbox).
NEW: Builder: Option to change lightbox image size.
NEW: Option to show/hide category product count on shop page.
NEW: Option to change letter case for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to change font size for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to remove default WP Block library css.
NEW: Option to enable parallax on mobile devices.
NEW: Option to enable/disable page top excerpt.
NEW: Option to remove theme style.css.
NEW: Option to remove WP emoji script.
NEW: Added pagination on pages support.
NEW: Portfolio: Order by title.
NEW: Google Pay payment icon.

FIXED: Posts Layout option for blog archives with left and no sidebar layout.
FIXED: Builder: Accordion items glitch when a title is entered in preview.
FIXED: Builder: Products Custom element column and count setting.
FIXED: Builder: Incorrect video button size in preview.
FIXED: woocommerce_loop_add_to_cart_link filter missing $args.
FIXED: UX Blocks: Shop Manager role unable to go in edit mode.
FIXED: UX Blocks: Edit block from frontend on blog page.
FIXED: Element image radius in Safari on some styles.
FIXED: Menu dropdown toggle on overlay menu in RTL.
FIXED: Default page template selection option.
FIXED: Wishlist: Share on Facebook.
FIXED: Various CSS improvements.

TWEAK: Improved lightbox close button with SVG icon.
TWEAK: Improved accessibility on various elements.
TWEAK: Viewport is now scalable on mobile devices.
TWEAK: Removed Google+ functionality.

DEV: New flatsome_payment_icons filter.
DEV: New flatsome_viewport_meta filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_button filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_btn_inside filter.

Cập nhật mới của phiên bản 3.6.1

đã chỉnh sửa: Di chuyển đến vị trí khi thay đổi độ cao trong trang xuất hiện.
đã chỉnh sửa: tối ưu vị trí Accordion sau khi mở phần trên thiết bị di động.
đã chỉnh sửa: khắc phục lỗi không chuyển sang giỏ hàng tự động
đã chỉnh sửa: Vô hiệu hóa hình ảnh nổi bật trên các bài đăng duy nhất
đã chỉnh sửa: Bộ lọc danh mục thanh bên tự tiết lộ trên trang sau khi mở.
đã chỉnh sửa: Yếu tố danh mục đầu tư: màu nền văn bản không ảnh hưởng đến trang web trực tiếp.
đã chỉnh sửa: Danh mục: lưu trữ thẻ không hiển thị các bài đăng của nó.
đã chỉnh sửa: Đệm trên văn bản trong các yếu tố khi chỉ có chiều sâu trên di chuột được thêm vào.
đã chỉnh sửa: Lưới: hình ảnh bị định vị sai khi liên kết được thêm vào.
đã chỉnh sửa: Cải thiện khả năng tương thích WC ngược cho Cập nhật giỏ hàng.
đã chỉnh sửa: Tìm kiếm trực tiếp với các phiên bản PHP cũ hơn.
đã chỉnh sửa: Cập nhật biểu tượng thanh toán Klarna.
TWEAK: Infinite Scroll cải thiện với các plugin khác.

Flatsome 3.12.1 (mới update)- giao diện wordpress cho website bán hàng đa năng

link download flatsome3.6.1

 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.2.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.2[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.1.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7.1[/su_button]
 • [su_button url=”https://data.nghiart.com/flatsome/flatsome-3.7.zip” target=”blank” style=”stroked”]Download Flatsome 3.7[/su_button]

cập nhật license flatsome

hiện tại mình có key kích hoạt của flatsome, nhưng đang sử dụng cho khá nhiều website khác, trước mình có chia sẻ key flatsome nhưng bị block sau 1 tuần, nên mình không tùy tiện share key flatsome lung tung nữa. Nhưng mình có key flatsome giúp bạn active mà không bị mấy cái cảnh bảo linh tinh, nhưng key này không update được nhé. Mình sẽ cập nhận tại đây. các bạn theo dõi bài viết này

Nhớ bình chọn chất lượng bài viết để mình cố gắng :v
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments