Flatsome cập nhật 3.9.0 tương thích với WordPress 5.2.x

Phiên bản flatsome3.9.0
ngày cập nhậtSep 17, 2019
Link tảihttps://nghiart.com/download-flatsome-theme
Key flatsomeUpdating...
tương thích trình duyệtmobile, IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge
tương thích hệ thốngWordPress 5.2.x, WooCommerce 3.6.x.
tình trạngcode sạch, không null, không crack
tốc độ duyệt trang flatsomerất nhanh

Như các bro biết thì ngày 6 tháng này wordpress vừa tung bản cập nhật có tên là “bebo”. Sau bản cập nhật này thì gần như hầu hết các page builder đều có vấn đề. Vì đơn giản là bản wordpress 5 này thay đổi rất nhiều thứ. Và thằng flatsome cũng không ngoại lệ. Đã xuất hiện những xung đột nhất định, như trang soạn thảo văn bản bị trắng. Hay các plugin lỗi v.v.. Tất nhiên là thằng flatsome không đứng ngoài cuộc. Ngay vài gày sau có bản flatsome update tương thích với wordpress 5,. Nhằm sửa một số lỗi, và cải thiện các vấn đề khác. Bài viết này mình chia sẻ phiên bản 3.7.2 3.7.4 3.8.4nhé, ngoài ra còn có các phiên bản cũ hơn. Link tải trực tiếp luôn nhé mọi người.

Download flatsome theme directlink:

Có gì mới trong phiên bản flatsome 3.7.2 update ngày 08/12/2018

Update flatsome 3.7.4

Flatsome 3.8.4 cập nhật lên 3.9.0

download Flatsome 3.8.4 ( google drive update liên tục)

Cải thiện khả năng tương thích WP 5.0!

 • cập nhật các tệp WooC Commerce 3.5.2 đã cũ
 • Kích thước chiều cao hình ảnh biến thể thanh trượt bộ sưu tập sản phẩm.
 • Thư viện: Đặt lại tùy chọn một phần trong trình tạo khi cập nhật thư viện.
 • Dữ liệu sản phẩm có cấu trúc cho trang sản phẩm tùy chỉnh.
 • Chỉnh sửa khối từ frontend trên trang cửa hàng.
 • cập nhật style.css cho giao diện con.
 • Đánh giá sản phẩm dưới dạng kiểu dáng.
 • Vị trí danh sách Bullet trong RTL.
 • Xem nhanh: Vị trí mũi tên tiếp theo / trượt trong RTL.
 • Tiêu đề sản phẩm bổ trợ WC ‘không xác định’.
 • Cập nhật tập tin ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha.

Cập nhật tương thích: Cải thiện đăng nhập xã hội với sự kết hợp plugin bảo mật.
Cập nhật tương thích Tập lệnh Google maps hiện chỉ đăng ký khi trường API không trống.
Cập nhật tương thích “Khối” được đổi tên thành “Khối UX”.

Có gì mới trên flatsome 3.9?

NEW: Improved lazy loading.
NEW: Instagram Graph API connection.
NEW: Lazy Loading inline fallback image.
NEW: Cart/Checkout steps number (optional).
NEW: Page preloading. Preload pages right before a user clicks on it (optional).
NEW: Form style ‘minimal’ for product add to cart and cart quantity.
NEW: Separate lightbox gallery elements on same page (optional).
NEW: Hide sticky header when scrolling down (optional).
NEW: Google Fonts font-display loading type option.
NEW: Terms and conditions link option (tab, lightbox).
NEW: Builder: Option to change lightbox image size.
NEW: Option to show/hide category product count on shop page.
NEW: Option to change letter case for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to change font size for Cart/Checkout steps.
NEW: Option to remove default WP Block library css.
NEW: Option to enable parallax on mobile devices.
NEW: Option to enable/disable page top excerpt.
NEW: Option to remove theme style.css.
NEW: Option to remove WP emoji script.
NEW: Added pagination on pages support.
NEW: Portfolio: Order by title.
NEW: Google Pay payment icon.

FIXED: Posts Layout option for blog archives with left and no sidebar layout.
FIXED: Builder: Accordion items glitch when a title is entered in preview.
FIXED: Builder: Products Custom element column and count setting.
FIXED: Builder: Incorrect video button size in preview.
FIXED: woocommerce_loop_add_to_cart_link filter missing $args.
FIXED: UX Blocks: Shop Manager role unable to go in edit mode.
FIXED: UX Blocks: Edit block from frontend on blog page.
FIXED: Element image radius in Safari on some styles.
FIXED: Menu dropdown toggle on overlay menu in RTL.
FIXED: Default page template selection option.
FIXED: Wishlist: Share on Facebook.
FIXED: Various CSS improvements.

TWEAK: Improved lightbox close button with SVG icon.
TWEAK: Improved accessibility on various elements.
TWEAK: Viewport is now scalable on mobile devices.
TWEAK: Removed Google+ functionality.

DEV: New flatsome_payment_icons filter.
DEV: New flatsome_viewport_meta filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_button filter.
DEV: New flatsome_lightbox_close_btn_inside filter.

What news on Flatsome 3.7.2 (updated 08th Dec 2018)

TWEAK: Improved WP 5.0 compatibility!

FIXED: Outdated WooCommerce 3.5.2 files.
FIXED: Product gallery slider variation image height sizing.
FIXED: Gallery: Partial option reset in builder when updating gallery.
FIXED: Structured product data for custom product page.
FIXED: Edit block from frontend on shop page.
FIXED: Child theme style.css query version.
FIXED: Product review styling.
FIXED: Bullet list position in RTL.
FIXED: Quick view: Slider next/prev arrow position in RTL.
FIXED: WC Add-Ons plugin ‘undefined’ product title.
FIXED: Updated Spanish language file.

TWEAK: Improvement on social login with security plugin combination.
TWEAK: Google maps script now only registers when API field is not empty.
TWEAK: “Blocks” are renamed to “UX Blocks”.

Xem tiếp những thay đổi của những phiên bản trước tại bài viết chia sẻ theme flatsome