Khóa học excel online cầm tay chỉ việc từ cơ bản đến cao thủ trong 1 nốt nhạc

Cũng lâu rồi mình không đi dạy office 365 như ngày trước. Nhưng không có nghĩa là năng lực hướng dẫn. Cầm tay chỉ việc bị hạn chế. Nay mình viết bài giới thiệu cho các bạn. Có thể tự học online excel, hoàn toàn free. Có đầy đủ video hướng dẫn học excel online. Có thêm tài liệu cho từng bài học. Chỉ mục hướng dẫn của khóa học excel rất đơn giản. Và khóa học online sắp xếp khoa học tùy lever. Mà sẽ có độ khó tương đương. Nên khẳng định là bạn sẽ là cao thủ sau khi học xong khóa học excel online. Nếu có bất cứ thắc mắc xin liên hệ tại bài viết này. hoặc sử dụng trang liên hệ với mình.

Phần 1: Các thao tác cơ bản trong Excel 2016

Bài số 1

Giao diện khởi động và đăng nhập vào tài khoản


03:25

Bài số 2

Làm quen với giao diện Excel 2016


11:38

Bài số 3

Chức năng tell me của excel 2016


02:25

Bài số 4

Thẻ File trong Excel 2016


07:54

Bài số 5

Cách lưu và mở tài liệu với OneDrive và Excel Online


04:21

Bài số 6

Cách tạo file excel mới và lưu file excel


03:13

Bài số 7

Chọn ô và chọn vùng trong Excel


02:21

Bài số 8

Cách nhập dữ liệu trong bảng tính Excel


03:35

Bài số 9

Các kiểu dữ liệu trong Excel và cách phân biệt


06:34

Bài số 10

Thực hành nhập dữ liệu và tính tổng với hàm SUM


05:49

Bài số 11

Cơ bản về định dạng dữ liệu


05:38

Bài số 12

Cơ bản về định dạng dữ liệu tiếp theo


08:00

Bài số 13

Thực hành định dạng dữ liệu


05:20

Bài số 14

Thêm ghi chú vào ô và làm việc với hyperlinks


05:19

Bài số 15

Các kiểu xoá dữ liệu trong Excel


04:07

Bài số 16

Tạo hệ thống menu giữa các bảng tính bằng hyperlinks


04:32

Bài số 17

Cắt dán dữ liệu trong Excel


07:25

Bài số 18

Copy, di chuyển dữ liệu trong bảng tính copy


08:25

Bài số 19

Sử dụng Fill series trong Excel


04:42

Bài số 20

Đánh số thứ tự trong Excel


05:18

Bài số 21

Thay đổi độ rộng hàng cột


06:24

Bài số 22

Thêm cột thêm dòng trong Excel


02:34

Bài số 23

Xoá hàng hoặc cột trong Excel


02:31

Bài số 24

Di chuyển cột trong Excel


01:13

Bài số 25

Ẩn hiện dòng và cột trong Excel


02:39

Phần 2: Bắt đầu với định dạng và sử dụng các tính năng cơ bản trong Excel

Bài số 26

Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong một ô


03:04

Bài số 27

Chức năng trộn ô – Merge Cells


03:05

Bài số 28

Sửa dữ liệu bị trộn ô, bị merge cells


02:21

Bài số 29

Định dạng tiêu đề nghiêng trong một bảng


01:33

Bài số 30

Định dạng cơ bản cho bảng tính, công cụ format painters


07:15

Bài số 31

Cố định hàng cột, thực hành di chuyển và định dạng bảng tính


06:06

Bài số 32

Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối


07:18

Bài số 33

Data validation – Kiểm tra dữ liệu nhập vào


15:43

Bài số 34

Chèn ảnh vào bảng tính


06:05

Bài số 35

Vẽ biểu đồ đơn giản trong Excel


09:49

Bài số 36

Sử dụng tính năng Find and Replace


05:06

Bài số 37

Sử dụng chức năng Text To Columns


03:24

Phần 3: Các hàm trong Excel

Bài số 38

Nhập dữ liệu và tính toán đơn giản


10:00

Bài số 39

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel


13:36

Bài số 40

Tách tên, sử dụng phím F9 để tìm hiểu công thức


04:04

Bài số 41

Hàm IF, AND, OR

07:24

Bài số 42

Làm việc với thứ ngày tháng trong Excel

13:50

Bài số 43

Hàm dò tìm VLOOKUP

10:20

Bài số 44

VLOOKUP nhiều điều kiện

11:12

Bài số 45

Hàm Index và Match

11:04

Bài số 46

Luyện tập Index và Match

04:49

Bài số 47

Conditional formatting 01

06:56

Bài số 48

Conditional formatting 02

01:45

Bài số 49

Conditional Formatting 03

07:20

Bài số 50

Sử dụng tính năng Goal Seek

03:57

Bài số 51

Các thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng hàm, sử dụng IFERROR

03:09

Bài số 52

Countif đếm theo điều kiện

04:32

Bài số 53

Tính tổng theo điều kiện với hàm SUMIF

07:31

Bài số 54

Sử dụng SUMIF với dấu * và ? để đếm theo điều kiện

05:20

Bài số 55

SUMPRODUCT

09:59

Bài số 56

Danh sách người dùng đề ra để sắp xếp và fill dữ liệu

03:13

Bài số 57

Lọc dữ liệu bằng Advanced filter

12:32

Bài số 58

Lọc và sắp xếp dữ liệu

05:07

Bài số 59

Loại bỏ dữ liệu lặp lại với Remove Duplicates

02:17

Bài số 60

Data Validation phụ thuộc nhau

10:07

Bài số 61

Chèn thêm dòng khi giá trị thay đổi

02:52

Bài số 62

Tìm ngày còn thiếu trong chuỗi ngày liên tiếp

02:54

Bài số 63

Tính min max theo điều kiện

06:22

Bài số 64

Bảo vệ vùng bảng tính không cho phép sửa

04:59

Bài số 65

Lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo

11:35

Bài số 66

Biểu đồ 2 trục tung

05:12

Bài số 67

Dùng ảnh cho biểu đồ

03:50

Bài số 68

Sales Dashboard

20:08

Bài số 69

Hàm Forecast

02:51

Bài số 70

Hàm Trend

02:39

Bài số 71

Tổng hợp nhiều file csv thành 1 file

03:34

Phần 4: Phần 4 – Mở đầu về Macro và lập trình VBA trong Excel để tăng năng suất công việc

Bài số 72

Macro đầu tiên

05:22

Bài số 73

Lưu file macro

08:01

Bài số 74

Đọc ghi nội dung trên bảng tính

05:18

Bài số 75

Viết sub đầu tiên điền dữ liệu vào bảng tính

08:02

Bài số 76

Biến và kiểu biến trong VBA

12:45

Bài số 77

Ví dụ về kiểu biến Object và các thuộc tính

04:55

Bài số 78

Đối tượng Range và cách khai báo

11:01

Bài số 79

Cách khai báo đối tượng Range

10:12

Bài số 80

Hệ thống các đối tượng trong VBA

13:03

Bài số 81

Giới thiệu về vòng lặp trong VBA

06:5

Nhớ bình chọn chất lượng bài viết để mình cố gắng :v
guest
1 Comment
oldest
newest
Inline Feedbacks
View all comments
kha
kha
1 year ago

Chào bạn,
Bạn chia sẻ quyền xem các video bài học này giúp mình nhé.
Cám ơn bạn