Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019

Dạo này thấy anh cả MS update nhiều thứ quá. Đặc biệt gần đây có vụ office 2019. Tiện tay mình cũng tải về sử dụng, để chia sẻ cho mọi người. Tuy nhiên sau vài hôm trải nghiệm, thì mình chưa nắm rõ về bản office 2019 mới. Tuy nhiên, về cơ bản là thấy mượt hơn office 365 một xíu. Nên nay nghiart.com chia sẻ cho mọi người link tải bản office 2019 trực tiếp từ Microsoft.

Lưu ý:
✅ Mình sử dụng cách kích hoạt office 2019 bằng key management service. Chính chủ và hợp pháp từ microsoft.

✅ key kích hoạt office 2019 đã được tích hợp săn vào AIO bê dưới, tool hoàn toàn không chứa mã độc và nói không với crack.

✅ Bạn có thể kích hoạt/active các bản windows và office khác kể cả office 365.

Hướng dẫn cài đặt Office 2019

Bước 1: tải bản cài office 2019 ProPlus (link gốc từ Mirosoft)

cai dat office 2019
cai dat office 2019

Việc cài đặt không khó khăn chỉ việc ấn next và chờ đợi hoàn tất. két thúc thì các bạn ấn Close để tiếp tục nhé. Đối với office 2019 bạn đã cài thì có thể bỏ qua bước này.

Kích hoạt office 2019 bản quyền vĩnh viễn

Bước 1: tải Activate AIO Tools về máy

Bước 2: giải nén và chạy tools với quyền admin

Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019

Bước 3: chuyển phiên bản office 2019 từ rentails (rentail) sang volume(VL)

lưu ý nếu không thực hiện bước này sẽ không thể kích hoạt được bằng key management service từ microsoft.

Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019

sau khi office 2019 bản rentails của bạn được chuyển sang bản Volume (vl) thì sang bước 4. Cần lưu ý: bạn cần kết nối mạng internet để quá trình kích hoạt được diễn ra. Kiểm tra đúng ngày giờ hiện tại. Không sử dụng VPN hay block các host của Microsoft.

Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019
hoàn tất việc chuyển từ bản retail sang bản VL

Bước 4: Hoàn tất công việc kích hoạt bản quyền office 2019

bằng các bước thực hiện sau.

Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019

nhấn phím 0 để bắt đầu việc kích hoạt bản quyền office hoặc windows

Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019

ấn tiếp phím 1 để bắt đầu kích hoạt office 2019

Kích hoạt Office 2019 bản quyền online vĩnh viễn, tải về office 2019

ấn phím 4 để bắt đầu, và chờ thôi

Final: Office 2019 bản Volume sau khi kích hoạt sẽ như thế này

cài đặt và active thành công ofice2019
cài đặt và active thành công office2019

Chúc các bạn thành công

Nói thêm về kkey management service và cách active windows hoặc office bản Volume (office VL) như sau:

Cách kích hoạt bản quyền phiên bản office 2019 VL bằng việc sử dụng KMS

xin trích nguyên văn từ Microsoft: bạn xem chi tiết tại đây:

[su_button url=”https://docs.microsoft.com/vi-vn/DeployOffice/vlactivation/activate-office-by-using-kms” target=”blank” background=”#0db168″ size=”5″ radius=”0″ text_shadow=”2px 2px 2px #6a6a6a”]Microsoft Deploy Office[/su_button]

https://docs.microsoft.com/vi-vn/DeployOffice/vlactivation/activate-office-by-using-kms

Applies to: Volume licensed versions of Office 2019 and Office 2016, including Project and Visio

All volume licensed versions of Office, including Project and Visio, have a Generic Volume License Key (GVLK) preinstalled. GVLKs support both Key Management Service (KMS) and Active Directory-based activation. On the KMS host computer configured to support volume activation of Office, you install and enable only one KMS host key to activate all volume licensed versions of Office.

If the KMS host computer is available and properly configured, activation of Office occurs transparently to the user. Office is activated the first time it runs, provided that there have been at least four previous activation requests to the KMS host computer. This is because the KMS host computer requires at least five requests before it begins activating clients.

You don’t have to do anything else to enable activation of Office by KMS. KMS clients can locate a KMS host computer automatically by querying DNS for service (SRV) resource records (RRs) that publish the KMS service. For more information, see How DNS is used to find a KMS host computer.

If the network environment does not use SRV RRs, you can manually assign a KMS client to use a specific KMS host computer by configuring the

HKEY_LOCAL_MACHINESoftware\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform

registry key on the KMS client. The KMS host computer name is specified by KeyManagementServiceName (REG_SZ), and the port is specified by KeyManagementServicePort (REG_SZ). The default port is 1688. These registry keys can also be set through by using ospp.vbs script. For more information about the ospp.vbs script, see Tools to manage volume activation of Office.

Configure KMS host caching

You can configure whether or not the last used KMS host computer is saved to the cache on the KMS client. If the KMS host computer is not cached, the KMS client will query DNS every time that activation is attempted. This means that the priority and weight parameters set for KMS host computers will be honored. If the KMS host computer is cached, the KMS client won’t query DNS and instead will attempt to contact the cached KMS host computer that last resulted in successful activation.

To configure KMS host caching, you can use the opss.vbs script. For more information about the ospp.vbs script, see Tools to manage volume activation of Office.

To configure KMS host caching, open an elevated command prompt on the KMS client computer and go to the

Program Files\Microsoft Office\Office16 folder

. If you installed the 32-bit version of Office on a 64-bit operating system, go to the

Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16 folder

.To disable KMS host caching, type the following command, and then press ENTER:

cscript ospp.vbs /cachst:FALSE

To enable KMS host caching, type the following command, and then press ENTER:

cscript ospp.vbs /cachst:TRUE

Check the license status of Office

The following table describes the license state of the Office with respect to activation.

License state Description
Licensed By default, the KMS client requests activation with the KMS host computer one time every seven days. (The number of days is configurable.) This design allows the maximum possible time for the client to be in the licensed state.

After the client is successfully activated, it remains in the licensed state for 180 days. When in the licensed state, users do not see any notification dialog boxes prompting them to activate the client. After 180 days, the activation attempt process resumes. If activation is continually successful, the whole activation experience is transparent to the user.

Out-of-tolerance If activation does not occur during the 180-day period, Office goes into the out-of-tolerance state for 30 days. Users then see notifications that request activation.
Unlicensed notification If activation does not occur during the out-of-tolerance state, Office goes into the unlicensed notification state. Users then see notifications that request activation and a red title bar.

You use the ospp.vbs script with the /dstatusall option to check the license state for all Office clients. Use the /dstatus option to check the status of the local client. For more information about using the ospp.vbs script, see

bản dịch:

Áp dụng cho:Các phiên bản được cấp phép theo khối lượng của Office 2019 và Office 2016, bao gồm Dự án và Visio

Tất cả các phiên bản được cấp phép theo khối lượng của Office, bao gồm Dự án và Visio, đã cài đặt sẵn Khoá Cấp phép Số lượng Chung (GVLK). GVLK hỗ trợ cả dịch vụ quản lý khóa (KMS) và kích hoạt dựa trên Active Directory.Trên máy chủ lưu trữ KMS được cấu hình để hỗ trợ kích hoạt khối lượng của Office, bạn cài đặt và chỉ kích hoạt một khóa máy chủ KMS để kích hoạt tất cả các phiên bản được cấp phép theo khối lượng của Office.

Nếu máy chủ lưu trữ KMS có sẵn và được cấu hình đúng, việc kích hoạt Office diễn ra một cách minh bạch cho người dùng. Office được kích hoạt lần đầu tiên nó chạy, miễn là có ít nhất bốn yêu cầu kích hoạt trước đó cho máy chủ lưu trữ KMS. Điều này là do máy chủ lưu trữ KMS yêu cầu ít nhất năm yêu cầu trước khi nó bắt đầu kích hoạt máy khách.

Bạn không phải làm bất cứ điều gì khác để kích hoạt Office bằng KMS. Các máy khách KMS có thể định vị một máy chủ lưu trữ KMS một cách tự động bằng cách truy vấn DNS cho các bản ghi tài nguyên (SRV) dịch vụ (RR) xuất bản dịch vụ KMS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách DNS được sử dụng để tìm máy chủ lưu trữ KMS .

Nếu môi trường mạng không sử dụng RR SRV, bạn có thể gán thủ công máy khách KMS để sử dụng máy chủ lưu trữ KMS cụ thể bằng cách định cấu hình khóa đăng ký HKEY_LOCAL_MACHINESoftware \ Microsoft \ OfficeSoftwareProtectionPlatform trên máy khách KMS. Tên máy tính chủ của KMS được chỉ định bởi KeyManagementServiceName (REG_SZ) và cổng được chỉ định bởi KeyManagementServicePort (REG_SZ). Cổng mặc định là 1688. Các khóa đăng ký này cũng có thể được đặt thông qua bằng cách sử dụng tập lệnh ospp.vbs.Để biết thêm thông tin về kịch bản ospp.vbs, hãy xem Công cụ để quản lý kích hoạt khối lượng của Office .

Định cấu hình bộ nhớ cache máy chủ KMS

Bạn có thể cấu hình máy tính chủ KMS được sử dụng cuối cùng có được lưu vào bộ nhớ đệm trên máy khách KMS hay không. Nếu máy chủ lưu trữ KMS không được lưu trữ, máy khách KMS sẽ truy vấn DNS mỗi lần kích hoạt được thử. Điều này có nghĩa là các thông số ưu tiên và trọng số được thiết lập cho máy chủ lưu trữ KMS sẽ được tôn trọng. Nếu máy chủ lưu trữ KMS được lưu trữ, máy khách KMS sẽ không truy vấn DNS và thay vào đó sẽ cố gắng liên lạc với máy chủ lưu trữ KMS đã lưu trong bộ nhớ cache mà cuối cùng dẫn đến kích hoạt thành công.

Để cấu hình bộ đệm máy chủ lưu trữ KMS, bạn có thể sử dụng tập lệnh opss.vbs. Để biết thêm thông tin về kịch bản ospp.vbs, hãy xem Công cụ để quản lý kích hoạt khối lượng của Office .

Để cấu hình bộ nhớ đệm máy chủ lưu trữ KMS, hãy mở lời nhắc lệnh nâng lên trên máy khách KMS và đi tới thư mục Program Files \ Microsoft Office \ Office16. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản Office 32 bit trên hệ điều hành 64 bit, hãy chuyển đến thư mục Program Files (x86) \ Microsoft Office \ Office16.

Để vô hiệu hóa bộ nhớ đệm máy chủ lưu trữ KMS, gõ lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:

 cscript ospp.vbs /cachst:FALSE

Để kích hoạt bộ nhớ đệm máy chủ lưu trữ KMS, gõ lệnh sau, sau đó nhấn ENTER:

 cscript ospp.vbs /cachst:TRUE

Kiểm tra trạng thái giấy phép của Office

Bảng sau đây mô tả trạng thái giấy phép của Văn phòng liên quan đến kích hoạt.

Trạng thái giấy phép Sự miêu tả
Được cấp phép Theo mặc định, máy khách KMS yêu cầu kích hoạt với máy chủ lưu trữ KMS một lần mỗi bảy ngày. (Số ngày có thể cấu hình.) Thiết kế này cho phép thời gian tối đa có thể cho khách hàng ở trạng thái được cấp phép.

Sau khi khách hàng được kích hoạt thành công, nó vẫn ở trạng thái được cấp phép trong 180 ngày. Khi ở trạng thái được cấp phép, người dùng không thấy bất kỳ hộp thoại thông báo nào nhắc họ kích hoạt ứng dụng khách. Sau 180 ngày, quy trình thử kích hoạt sẽ tiếp tục. Nếu kích hoạt liên tục thành công, toàn bộ trải nghiệm kích hoạt sẽ minh bạch cho người dùng.

Không thể dung thứ được Nếu quá trình kích hoạt không xảy ra trong khoảng thời gian 180 ngày, Office sẽ chuyển sang trạng thái không khoan nhượng trong 30 ngày. Sau đó, người dùng sẽ thấy thông báo yêu cầu kích hoạt.
Thông báo không được cấp phép Nếu quá trình kích hoạt không xảy ra trong trạng thái vượt quá dung sai, Office sẽ chuyển sang trạng thái thông báo không được cấp phép. Sau đó, người dùng sẽ thấy thông báo yêu cầu kích hoạt và thanh tiêu đề màu đỏ.

Bạn sử dụng kịch bản ospp.vbs với tùy chọn / dstatusall để kiểm tra trạng thái giấy phép cho tất cả các máy khách Office. Sử dụng tùy chọn / dstatus để kiểm tra trạng thái của máy khách cục bộ. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tập lệnh ospp.vbs, hãy xem Công cụ để quản lý kích hoạt khối lượng của Office .

Và key để sử dụng cho việc active office 2019 này thì sao? cũng từ mircosoft giới thiệu

key management service cho KMS và kích hoạt Active Directory dựa trên Office 2019 và Office 2016

mình xin trích nguyên văn, và cho các bạn thấy các key đã sử dụng hợp pháp được cung cấp từ microsoft. xem nguồn bài viết tại đây: https://docs.microsoft.com/vi-vn/DeployOffice/vlactivation/gvlks

Như mình đã đề cập thì các bạn bắt buộc phải chuyển từ bản Rentails sang bản office volume (VL). Thì mới có thể sử dụng phương pháp active office này.

Applies to: Volume licensed versions of Office 2019 and Office 2016, including Project and Visio

By default, volume licensed versions of Office 2019 and Office 2016 are installed with a Generic Volume License Key (GVLK). The GVLK enables Office to automatically discover and activate against your KMS host computer or Active Directory infrastructure.

Important

These license keys can’t be used to activate your personal copy of Office. For information about product keys for a personal copy of Office, see Using product keys with Office.

GVLKs for Office 2019

Product GVLK
Office Professional Plus 2019 NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office Standard 2019 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Project Professional 2019 B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Project Standard 2019 C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Visio Professional 2019 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Visio Standard 2019 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
Access 2019 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Excel 2019 TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD
Outlook 2019 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
PowerPoint 2019 RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Publisher 2019 G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Skype for Business 2019 NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Word 2019 PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33

Note

There isn’t a 2019 version of OneNote, but OneNote 2016 is available for Office 2019. For more information, see Deployment guide for OneNote.

GVLKs for Office 2016

Product GVLK
Office Professional Plus 2016 XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016 JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016 YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016 GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016 PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016 GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016 DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016 R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016 J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016 F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016 WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

Bài viết sưu tầm và tham khảo từ các nguồn uy tín.

Nhớ bình chọn chất lượng bài viết để mình cố gắng :v
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments