Làm menu đa cấp cho theme flatsome, hướng dẫn chi tiết làm menu mega cho flatsome

Cái menu cho flatsome này mình làm từ rất lâu rồi. Làm cho khách hàng là chính, cơ mà sau theme flatsome nó update nhiều quá. mà làm cái menu này can thiệp nhiều vào code. Mỗi lần flatsome update là lười ko chịu up ì phải chỉnh nhiều. Nhưng thôi kệ, cứ viết bài hướng dẫn chi tiết cách làm menu cho flatsome theme đẹp nhé. mọi thắc mắc cứ ném ở comment tau lgiair quyết hết nhé

Bước 1: tìm File options-header-mega-menu.php và sửa

[ từ dòng 1 – dòng 30 ]

bước 2: tìm trong options-header.php và sửa fatsome theme

thêm đoạn sau vào trong file options-header.php:
như vậy file “options-header.php” sẽ có dạng sau:
 

bước 3: tiếp tục tìm options-helpers.php trong flatsome theme và sửa như sau:

tìm đoạn đầu và sửa thành đoạn sau nhé:

kết quả là:

 

mega menu cho flatsome
tạo menu đa cấp cho theme flatsome

bước 4: tìm và sửa file /function-setup.php trong bộ theme flatsome theo hướng dẫn:

 

tìm đoạn như sau và sửa thành

 

kết quả:

Bước 5 : tạo file element-mega-menu.php và chèn vào theme flatsome

thêm nội dung sau:

kết quả:

Bước cuối cùng: chèn thêm mã JS và làm đẹp giao diện Menu Flatsome bằng css:

chèn mã srip sau:

và chèn css để làm đẹp

rồi xong rồi đó hem. Làm đi, chúc thành công

2 thoughts on “Làm menu đa cấp cho theme flatsome, hướng dẫn chi tiết làm menu mega cho flatsome”

  1. đã làm theo mà header đoạn js thay vào ko có nghĩa,nó ko chạy đc, mà làm hết show ra nó ko giống của bạn, hi vọng đc bạn teamview hướng dẫn

  2. /************* * – Wishlist Options *************/ Flatsome_Option::add_section( ‘header_mega_menu’, array( ‘title’ => __( ‘Mega Menu’, ‘flatsome-admin’ ), ‘panel’ => ‘header’, ‘priority’ => 110, ) ); function flatsome_refresh_mega_menu_partials( WP_Customize_Manager $wp_customize ) { // Abort if selective refresh is not available. if ( ! isset( $wp_customize->selective_refresh ) ) { return; } $wp_customize->selective_refresh->add_partial( ‘header-mega-menu’, array( ‘selector’ => ‘.header-mega-menu’, ‘container_inclusive’ => true, ‘settings’ => array(), ‘render_callback’ => function() { return get_template_part(‘template-parts/header/partials/element’,’mega-menu’); }, ) ); } add_action( ‘customize_register’, ‘flatsome_refresh_mega_menu_partials’ ); Skip to content

    em làm theo hướng dẫn và khi truy cập vào tùy biến thì nó báo lỗi vầy anh

Leave a Comment