shortcode chuyển giá sản phẩm thành nút liên hệ nhận báo giá cho theme wordpress sử dụng woocommerce

khi bạn làm website giới thiệu bán sản phẩm. Trong một số trường hợp nhất định mà khách hàng yêu cầu không công khai giá. mà ai cần biết giá thì phải liên hệ với công ty. Thì làm như thế nào? Ví dụ ở đây bạn sử dụng wordpress với giao diện flatsome. Hoặc các giao diện wordpress đẹp khác như enfold theme, avada theme, newspaper theme v.v… hay bất cứ giao diện wordpress nào khác. Bài này sẽ giúp bạn giải quyết.

Đầu tiên là thiết lập giá của sản phẩm là 0 . thì như vậy mới hiển thị được

tiếp đó là sửa file

của theme flatsome, hoặc theme mà bạn sử dụng

hoặc sử dụng đoạn mã sau:

Như vậy là tất cả các sản phẩm có giá là 0Đ sẽ hiển thị chữ giá liên hệ thay vì giá là 0 Đ

Làm đẹp nút liên hệ trên theme flatsome này ra sao?

thì chỉ việc chỉnh sửa dòng

 

bằng đoạn sau:

họặc thêm đường dẫn tới trang liên hệ sản phẩm của bạn là ok!

cố gắng lên.

Leave a Comment